Czy znasz prawo? Czy go przestrzegasz? - Aktualności - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach