Debata u Prezydenta RP - Aktualności - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach