List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji - Aktualności - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach