List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów - Aktualności - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach