Rekrutacja do Szkół Ponadpodstawowych oraz Ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 - Aktualności - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach