Wyrównanie szans edukacyjnych - Aktualności - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach