Badania gleby sprzed hali sportowej - Badacze strumieni - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach