GORĄCZKA ZŁOTA PCK - Biblioteka - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach