„Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!...” - Biblioteka - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach