Podziękowanie od Prezydenta RP - Biblioteka - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach