Podział ulic na patronackie i tematyczne - Bohaterowie naszych ulic - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach