Konsument i jego prawa - Doradztwo zawodowe - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach