Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną - Doradztwo zawodowe - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach