Program stypendialny "Marzenie o Nauce" - Doradztwo zawodowe - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach