Rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania rekrutacji - Doradztwo zawodowe - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach