Egzamin 2018-2019 - Egzamin gimnazjalny - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach