Przekazanie „Betlejemskiego Światła Pokoju”, - Aktualności - Harcerstwo - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach