Zbiórka funduszy na stypendia dla uzdolnionej młodzieży - Aktualności - Harcerstwo - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach