Akt ślubowania - Informacje o szkole - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach