Potrafimy przygotować poczęstunek - Tłusty czwartek - Innowacja Pedagogiczna - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach