Przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia - Innowacja Pedagogiczna - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach