Realizacja projektu ,,Z kulturą przy stole". - Innowacja Pedagogiczna - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach