Wizyta w Warsztacie Terapii Zajęciowej ,,Olszynka" - Innowacja Pedagogiczna - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach