Godziny przyjmowania p.dyrektor - Ogłoszenia - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach