Osiągnięcia uczniów 2016-2017 - Osiągnięcia - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach