Certyfikat programu profilaktycznego „B&N” - Samorząd uczniowski - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach