Członkowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 - Samorząd uczniowski - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach