Nakarmić tych, których nie widać! - Samorząd uczniowski - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach