Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego - Samorząd uczniowski - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach