Pomagamy Dominikowi i Piotrkowi - Samorząd uczniowski - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach