Wybory do Samorządu Uczniowskiego rozstrzygnięte - Samorząd uczniowski - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach