Godziny pracy świetlicy w roku szk. 2017-2018 - Świetlica - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach