Kleimy gałązki jabłoni - Świetlica - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach