Prace na Dzień Kobiet - Świetlica - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach