Prace z brystolu - "Jesień" - Świetlica - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach