Regulamin konkursu "Malowana butelka" - Świetlica - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach