Regulamin konkursu „Rzut lotką w tarczę” - Świetlica - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach