Regulamin świetlicy w roku szkolnym 2017/18 - Świetlica - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach