Rzeźbimy w zapałce na konkurs - Świetlica - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach