Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w roku szkolnym 2016-2017 - Zajęcia pozalekcyjne - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach